Værftets Historie

Værftets historie

Foto af forretninger på Holbæk Skibsværft

Der bliver lavet store kontrakter på Holbæk Skibsværft

Anton Nielsen blev født i Korsør i 1889, og udlært som skibstømrer på sin
fars værft samme sted. I 1938 søgte Holbæk en skibsbygger der ville overtage
de ledige arealer på Holbæk gl. havn, hvor der tidligere, i midten af
1800-tallet havde været skibsværft. Anton Nielsen søgte nye udfordringer
og gav håndslag på kommunens tilbud om at overtage havnens bedding
med tilhørende tomme arealer. Holbæk Skibs- & Bådebyggeri var en realitet.
Godt håndværk, til den rigtige pris, levering til tiden, samt et medfødt
forretningstalent hos ”den store mester” gav i næsten 40 år en fuld
ordrebog. Det blev til 343 nybygninger. Godt 100 blev leveret til Kongelige
grønlandske Handel (KgH).

Største nybygning blev søsat i 1949, det 506 brt store kystfartøj Titerak.
Ved søsætningen var flere tusinde mennesker samlet på Holbæk havn
med statsminister Hans Hedtoft og frue i spidsen. De ønskede begge
det smukke skib god rejse til Grønland. TITERAK forliste i 1966 efter en
brand i maskinrummet. –et af faremomenterne ved træskibe. Værftets
sidste nybygning var også den eneste med stålskrog. Skibet hed VIBEN
og blev leveret til Fiskeriinspektionen i 1977. Stålskroget blev leveret udefra
og derefter var der ikke brug for nybygninger i træ og Værftet lavede
kun reparationer.  En af værftets mest spændende opgaver var i 1964,
da det amerikanske filmselskab –United Artists Studio –overdrog værftet
opgaven med at ombygge galeasen GRETHE af Svendborg til brigantinen
THETIS, som skulle være hovedfiguren i storfilmen: HAWAII som
vandt to Golden Globes, fik 7 Oscar-nomineringer og havde Max von
Sydow og Gene Hackman på rollelisten.

Foto af Holbæk gl. havn med Holbæk Skibsværft i baggrunden.

Foto af Holbæk gl. havn med Holbæk Skibsværft i baggrunden.

Anton Nielsens to sønner Carlo og Erling solgte i 1980 værftet til maskinfabrikant
Leif Mortensen der frem til 2007 drev værftet som et reparationsværft.
Den 15. november 2007 gik sidste mand fra bedding og
Holbæks stolthed ”værftet” lukkede efter næsten 70 års virke. Skibsbygmester
Anton Nielsen blev kendt som en af sin tids store erhvervsledere
og værftet, hans livsværk blev berømt langt udover landets grænser.
Derefter står lokalerne tomme og Holbæk Klatreklub går i gang med at
bruge dem. I 2010 begynder NVPRO og UngHolbæk at samarbejde om
at gøre Værftet til et brugbart aktiv for byen. September 2011 godkender
byrådet at NVPRO lejer Værftet i 20 år. NVPRO rydder op, klargør ombygning
og udfører omfattende miljøundersøgelser. Det fremgår snart at
det vil være gavnligt med et endnu mere omfattende projekt og derfor
samler NVPRO Beddingsforeningen, Klatreklubben, UngHolbæk og en
lokal kunstner om at indsende en ansøgning til Realdania og AP Møller.
Da fondene godkender projektet går Holbæk Kommune ind i projektet
som ejer, og kommunen overtager styring af byggeriet.
20. Marts 2015 indvies Værftet. Aktørerne i Værftet er Holbæk gl. Havns
Beddinger, Holbæk Klatreklub, UngHolbæk og NVPRO (som driver
VærftsCaféen, Grejbanken og Naturskolen)

Kilde: Søren Wolstrup, tidl. turistchef og Henrik Bendixen, NVPRO